Education

Certified Globeracer Instructor

 

English  I  Norsk


Vi tilbyr opplæring i bruk av "Cinematic Cycling" og "Workout System". Kursing i bruk av disse to modulene kan kjøres samlet eller hver for seg. Begge sertifiseringene gir god forståelse av produktet og hvordan optimalisere treningseffekten for medlemmene. Kursene er ment å gi instruktøren den nødvendige kompetansen og tryggheten for å kunne gi medlemmene en best mulig opplevelse. Kursene tar også for seg de instruktørverktøyene som ligger i "Toolbox".

Etter avsluttet kurs blir det valgt ut en superbruker hos Kunden.

Nøkkelfunksjoner for superbruker:

 • Globeracer sin kontaktperson hos kunden inn mot systemet.
 • Alltid oppdatert på systemet med god kompetanseoverføring fra Globeracer.
 • Tilgjengelig for spørsmål fra de andre instruktørene.
 • Administrasjonstilgang til systemet.

 

Kursfakta – Cinematic Cycling:

 • Sertifisering og opplæring i bruk av "Cinematic Cycling"
 • Krav til deltakelse: Godkjent sykkelutdanning
 • Varighet: 3 timer
 • Kurset består av en teoretisk og praktisk del


Innledning:

 • Filosofien bak Globeracer – et balansert forhold mellom trening, teknologi og underholdning.
 • Kvalitetssikret trening av høy kvalitet som tilfredsstiller den moderne forbruker.
 • Grunnleggende prinsipper for inkluderende trening tilpasset alle uansett fysisk form.
 • Nøkkelpunkter for en helhetlig brukeropplevelse.
 • Fokus på instruktørrollen og kreativ frihet for instruktøren.


Teori:

 • Intensitetsstyring og opplevd intensitet.
 • Generell innføring i systemet knyttet til Cinematic Cycling.
 • Gjennomgang av menyer, funksjonalitet og infografikk som inngår Cinematic Cycling.
 • Oppbygning av filmene med fokus på dramaturgi, "Spin-Plan" og musikkbruk.
 • Suksesskriterier for å lykkes med å instruere til film.
 • Hvordan utnytte de visuelle verktøyene i «Toolbox» knyttet til biomekanikk, innstillinger av sykler og sykkelteknikk?


Praksis:

 • Gjennomkjøring av demotime under ledelse av kursholder.
 • Gjennomkjøring av demotime under ledelse av kursdeltaker (frivillig).
 • Evaluering av demotime.
 • Råd for vellykket sykkeltime knyttet til restitusjon og ernæring.


Avslutning:

 • Utlevering av kurskompendium, diplom og Globeracer-effekter.

 

Kursfakta – Workout System:

 • Sertifisering og opplæring i bruk av "Workout System"
 • Varighet: 2 timer
 • Kurset består av en teoretisk og praktisk del.


Innledning:

 • Generelt om fordelene med trening etter soner og nøkkelpunkter for hvordan optimalisere effekten av sonebasert trening.
 • Potensielle fallgruver med sonebasert trening og viktigheten av gode kapasitetstester i forkant av treningen.Teori
:

 • Dataflyt – hvordan fungerer systemet?
 • Generell innføring i systemet, funksjonalitet og de ulike menyvalgene.
 • Hvordan gjennomføre gode kapasitetstester med bruk av de visuelle hjelpemidlene som ligger i "Toolbox".Praksis:

 • Demotime under ledelse av kursleder med bruk av Globeracer sin egen mobilapplikasjon og kobling mot tredjeparts maskinvare.
 • Evaluering av demotime.
 • Råd for vellykket sykkeltime knyttet til restitusjon og ernæring.Avslutning:

 • Utlevering av kurskompendium.

 

 


Kommentar til utdannelsen:

 • For å sikre et optimalt utbytte av trening til watt anbefales det å delta på egne wattkurs. Mer informasjon om dette kommer.
 • For optimal utnyttelse av «Cinematic Cycling» og «Workout System» anbefales det å kjøre disse produktmodulene parallelt. I en samlet sertifisering blir innholdet i de to beskrevne kursene ovenfor slått sammen. I en samlete sertifisering blir også «Score Panel» vektlagt og hvordan bruke dette verktøyet kan benyttes for en mer effektiv trening etter soner.

Ved spørsmål til sertifisering ta kontakt på +47 95 47 00 00 eller send en mail til post@globeracer.com