Credits

English  I  Norsk

 

 

Som bruker av Globeracer siden 2010, og av den nye versjonen siden høsten 2016 kan vi oppsummere med følgende: 

Systemet bidrar til økt bruk av sykkelsalen. Dette er viktig for oss som ikke har instruktører som mottar lønn. Vi har 2-3 timer pr uke med frivillige instruktører. Øvrig aktivitet er basert på Globeracer, stand alone.
Den klart største brukergruppen av anlegget er "vanlige mosjonister", ikke utpregede aktive syklister. Selv om vi også har noen av dem blant våre ansatte.
Anlegget gir oss stor fleksibilitet til å tilby treningsmuligheter til alle tider på døgnet. Anlegget/filmene er også egnet/motiverer for å trene helt alene, noe som er krevende å oppnå med en ren lydspillingstjeneste.
Filmene oppleves som svært profesjonelt laget med god sammenheng mellom terrenget det filmes i, og den intensitet det legges opp til, inkl tilhørende musikk.

Vi har for øvrig vår installasjon i idrettshallen i vårt kontorbygg og målgruppen er våre ansatte, primært før og etter arbeidstid. Vi kjører også flere timer i lunsjtiden, samt at enkelte ansatte oppsøker anlegget i sin fritid, i helger etc.

Espen B. Gustavsen
Styremedlem i Storebrand Sport


 

Motivasjon er en viktig faktor i treningsarbeidet. Vi trenger motivasjon for å starte på en økt og vi trenger motivasjon for å gjennomføre økter med god og ikke minst riktig intensitet.

Personlig er jeg imponert over konseptet til Globeracer og de flotte filmene som har blitt laget fra noen av de beste sykkeldestinasjonene i verden. For meg er det motiverende å trene etter slike filmer på mørke høst og vinterkvelder hjemme i Norge. Filmene er også svært godt laget og man får virkelig en følelse av å være en av rytterne på filmen. Jeg har selv syklet flere av fjellene i virkeligheten og får flashback og gode minner av å trene til dette opplegget. Den fine oppbygningen av øktene gjør det også lettere å gjennomføre øktene med ønsket intensitet.

Det er åpenbart at de som står bak Globeracer vet hva de holder på med og har hatt med seg dyktige fagfolk på alt fra logistikk og filming til planlegging og oppbygning av treningsøktene. Dette er et produkt jeg virkelig vil anbefale og er sikker på vil kunne være motiverende både for nybegynnere og supermosjonister.

Jonny Hisdal
Fysiolog, dr. philos, Oslo universitetssykehus
10 x Norseman finisher

 


 

Tidligere har vi benyttet det gamle systemet til Globeracer. Med det nye systemet har totalopplevelsen gått veldig opp. De nye filmene er av høyere kvalitet og gir god driv til syklingen gjennom hele økten. Infografikken gir også fin veiledning på anbefalt intensitet. Jevnt over har vi et høyt belegg i sykkelsalen med gode tilbakemeldinger. Med et stort lerret i et tilpasset miljø blir den visuelle effekten veldig virkningsfull. Systemet er også enkelt i bruk på timer uten instruktør.

Alt i alt er vi godt fornøyd med produktet. Vi gleder oss til fortsettelsen og nye filmer.

Jan Kåre Ness Gabrielsen
Hovedinstruktør trening og øving
KNM Tordenskjold / Sjøforsvarets idretts- og treningssenter

 


 

Det man får ut av sitt totale treningsarbeid er avhengig av kvaliteten på gjennomføringen av hver økt. Variasjon i innholdet gir økt prestasjonsframgang samt at det virker motiverende.

Gjennom Globeracer får man muligheten til å kombinere riktig treningsintensitet med motiverende live-bilder og fartsfylt musikk. Man har en følelse av å være en del av feltet ute i variert terreng. Dette gir innendørs sykling en ny dimensjon, som gjør at du gleder deg til neste økt. Da er det moro å trene!

Atle Kvålsvoll
Sportssjef, Team Sparebanken Sør

 


 

Vi har nå fått brukt filmene fra Globeracer en stund, og for oss har dette vært en voldsom heving av kvalitet. Vi har merket oss følgende etter at vi tok det i bruk:

Økt interesse for egentrening og gruppetrening i spinningsalen vår.

Økning av brukermassen, både på grunn av at Globeracer-designet av salen er veldig spennende, og fordi kvaliteten på filmene er så bra.

Vi har fått nye brukere som gjerne ikke ville brukt rommet dersom vi ikke hadde hatt disse filmene.

Personlig synes jeg utformingen av filmene, valg av musikk og lokasjon inspirerer til å yte det lille ekstra.

Det totale inntrykket av systemet slik vi har blitt vist det, fenger mange i en bedrift der vi har høyt fokus på aktivitet, og da spesielt sykling.

Marius Sandvik
Sykkelansvarlig
ABB AS, OGP